Hoppa till innehållet

Personuppgifts-policy


Senast uppdaterad 2023-10-04

En av våra viktigaste sidor

Här har vi samlat en massa nyttig information kring vilka uppgifter du delar med dig av när du handlar och interagerar med oss. Vi gör detta för att det skall vara tydligt för dig:
  • Vilket ansvar vi har att skydda dina rättigheter och din integritet
  • Hur vi nyttjar de personuppgifter du delar med dig av genom att besöka, handla och interagera med oss i våra olika kanaler
  • Vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur vi använder den.

Vem är det som samlar in dina personuppgifter?

The Occasional Rider AB (organisationsnummer 559089-1510) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du delar med dig av när du besöker eller beställer varor via occasionalrider.com eller när du kommunicerar med någon av de kanaler som är kopplade till företaget (ex. e-post, chat eller telefon).

För att kunna leverera order till dig som kund och erbjuda dig bästa möjliga service så tar vi hjälp av ett antal väl utvalda underleverantörer. Det kan exempelvis röra sig om transportörer, betalningslösningar, chat-funktioner eller e-postleverantörer. För att de skall kunna utföra sina åtaganden som leverantör får de hantera utvalda personuppgifter du gett till oss. I samband med detta blir de klassade som personuppgiftsbiträden.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi har gjort en sammanställning med de personuppgifter som samlas in från dig beroende på hur du interagerar med vårt företag, vår e-handel och våra kommunikationskanaler. Här ser du också i korthet hur vi motiverar vårt insamlande.

Kategorier av personuppgifter

När (Kategori) Typ Laglig grund
Orderregistrering via onlinebutik (Kontaktuppgifter) Namn, e-post, adress, postnummer, postort, telefonnummer, meddelande i löptext*.

Avtal

Betalning i kassa via onlinebutik (Kontaktuppgifter) Namn, e-post, adress, postnummer, postort, telefonnummer, meddelande i löptext*.

Avtal

Tillkommande vid val av kortbetalning (Kontaktuppgifter) Kortnummer, giltihetsår och månad, CSV-kod

Avtal

Kontakformulär via onlinebutik (Kontaktuppgifter, ärendeuppgifter) Namn, e-post, telefonnummer (valfritt), meddelande i löptext*. Samtycke
Anmälan till nyhetsbrev via onlinebutik (Kontaktuppgifter) E-post. Samtycke
Kontakt via chatt  (Kontaktuppgifter, ärendeuppgifter) E-post, IP-adress, ort, land, meddelande i löptext*, filuppladdning* (valfritt). Samtycke
Kontakt via telefon (Kontaktuppgifter) Telefonnummer Samtycke
Kontakt via e-post  (Kontaktuppgifter, ärendeuppgifter) E-post, namn (valfritt), telefonnummer (valfritt), meddelande i löptext*. Samtycke

 

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva/ladda upp.

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Typ Leverantör Plats
E-post Zoho Mail

Nederländerna/Irland

Telefon Telavox

EU

Webshop Shopify

Irland/USA/Kanada

 

Varför behandlas dina personuppgifter?

Vi samlar in och hanterar dina personuppgifter för att kunna leverera din order; för att uppfylla våra åtaganden gällande exempelvis garanti och reklamationsrätt efter levererad order samt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service innan, under och efter ditt köp.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Vi delar vissa av dina personuppgifter med de underleverantörer och partners vi samarbetar med för att kunna uppfylla vårt uppdrag gentemot dig som kund och för att kunna uppfylla våra skyldigheter som företag. Det kan exempelvis betyda att en transportör kommer hantera vissa av dina personuppgifter för att kunna leverera dina varor på ett snabbt, säkert och effektivt sätt eller att vi dina uppgifter kommer hanteras av företag och mjukvara som hjälper oss med bokföring eller support. Detta kan betyda att vissa av dina uppgifter kommer hanteras både inom och utanför EU/EES.

De leverantörer vi använder oss av som hanterar dina personuppgifter har i sin tur skyldigheter som motsvarar det du som kund avtalat med oss. Dessa skyldigheter regleras i Personuppgiftsbiträdesavtal vi har, eller håller på att upprätta, med respektive leverantör.

Tillgång till dina personuppgifter är behörighetsstyrd där endast de som behöver ha tillgång till dem har det. Uppgifterna lagras i system eller på enheter med begränsad tillgång via användarnamn och lösenord.

Hur lång tid sparar vi dina personuppgifter?

The Occasional Rider sparar generellt sätt dina uppgifter så länge som det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund eller så länge det finns en aktiv kundrelation. Det kan dock finnas lagar och skyldigheter som vi som företag behöver förhålla oss till som gör att vi behöver spara dina uppgifter längre. Vår målsättning är dock att alltid hålla de sparade uppgifterna till det som är nödvändigt för att uppfylla dessa krav.

Vilka rättigheter har du?

Som kund hos The Occasional Rider har du ett flertal rättigheter som du skall känna till.

Du har rätt att:

  • kostnadsfritt (en gång per år) begära att få ett utdrag över vilka uppgifter som finns registrerad om dig
  • få de uppgifter som finns om dig korrigerade så de är korrekta och aktuella samt rätt att begränsa hur vi behandlar dem tills de blivit korrigerade
  • få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar och regler som tvingar oss att bevara dem eller om det kan anses finnas en intresseavvägning för oss att behålla dem. En intresseavvägning har du dock alltid rätt att bestrida
  • dra tillbaka ett tidigare samtycke
  • lämna klagomål om behandlingen av dina uppgifter till Datainspektionen.

Vill du veta mer?

Vi hoppas detta gett dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter som gör att du känner dig trygg att vara kund hos oss.

Skulle du ha ytterligare frågor och funderingar kring vår personuppgiftspolicy eller har frågor kring vilka uppgifter vi lagrar om dig så finns vi tillgängliga för dig via någon av våra kommunikationskanaler.

Med vänlig hälsning,

The Occasional Rider

Stockholm